Стартира изграждането на зарядните станции за новите електрически автобуси на Бургас

Снимка: Морски вести


Днес беше даден официален старт на строително-монтажните работи за изграждане на инфраструктурата за ведомствени станции за зареждане на електрически автобуси, предназначени за масовия градски транспорт в Бургас. Новите превозни средства, които предстои да бъдат доставени и за чието обслужване ще бъдат монтирани зарядните станции, са изцяло електрически и с пускането им в експлоатация се очаква повишаване на качеството на транспортната услуга, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

„Бургасбус“ ЕООД, в партньорство с Община Бургас, изпълняват проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с АДБФП № № BG16M1OP002-5.004-0003-C01, от Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020“, в рамките на който ще бъдат доставени и въведени в експлоатация общо 56 броя електрически автобуса за нуждите на обществения транспорт, в това число – 10 съчленени, 34 соло и 12 деветметрови автобуса. Заедно с това, в рамките на проекта, се изпълняват и редица съпътстващи дейности:

Доставка на допълнително електронно оборудване и интеграция на новозакупения подвижен състав с функциониращата в масовия градски транспорт в Бургас интегрирана система, включваща като основни свои съставки - електронна билетна система, система за автоматично позициониране и следене на превозните средства, система за видеонаблюдение, система за информиране на пътниците в реално време и система за осигуряване на приоритет;

Проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции на територията на Автобусното и Тролейбусното депо, собственост на общинския превозвач;

Други дейности като строителен надзор; застраховане; мерки по информация и публичност.

На територията на Автобусното депо на „Бургасбус“ ЕООД на ул. „Индустриална” №1 са проектирани и ще бъдат изградени общо 44 бр. зарядни станции, захранването за които ще се осъществява посредством 2 нови трафопоста с обща мощност до 3200 kVА. В това депо ще се зареждат и домуват 10 броя 18-метрови съчленени електрически автобуса и 34 броя 12-метрови соло електрически автобуса.

На територията на Тролейбусното депо на „Бургасбус“ ЕООД в ж.к. „Меден рудник” са проектирани и ще бъдат изградени общо 12 зарядни станции за 12 броя 9-метрови електрически автобуса, които ще се захранват от свободната мощност на собствена токоизправителна станция на дружеството.

Със закупуването на новите електрически превозни средства ще се гарантира намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx на територията на Бургас, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Съвременните технологии при производство на електрически превозни средства, предназначени за обществен транспорт, обезпечават тяхната висока ефективност по отношение на консумацията на енергия.

 

Последни новини