Изграждат лодкостоянка в Равда

Снимка: Морски вести


Областният управител проф. Мария Нейкова подписа договор за предоставяне на държавен имот в управление на Община Несебър, с което се дава зелена светлина за изграждането на лодкостоянка в с. Равда, община Несебър. Предоставеният имот е с площ 3583 кв.м.

Имотът се предоставя безсрочно и безвъзмездно за управление на Община Несебър за проектиране и изграждане на лодкостоянка за домуване на рибарски лодки. Управлението върху предоставения имот включва правото на общината да владее имота от името на държавата за своя сметка и на своя отговорност, като промяна на предназначението на имота е недопустимо.

В акваторията на с. Равда акостират около 35 рибарски лодки и до този момент не са имали необходимите условия за домуване на лодките през зимните месеци. Мястото, което от години се е ползвало от местните рибари, е неподходящо поради замърсяване на акваторията на „Морски плаж Равда – запад“ от разливи на масла и горива от лодките, и други отпадъци.

С подписването на договора Община Несебър може да стартира действия за изграждането на модерна лодкостоянка за домуване на рибарски лодки със съответните обслужващи сгради с пешеходни и транспортни подходи в имота. Ще бъдат извършени брегоукрепителни мероприятия. Ще се реализира пътна връзка чрез алеи и площи за широко обществено ползване. Ще се създадат нови зони за отдих на жителите и гостите на с. Равда.

За реализирането на този амбициозен проект Община Несебър ще предвиди средства в бюджетните програми на общината, а също и кандидатстване в програмите за морско дело и рибарство, финансирани от Европейския фонд.

Последни новини