Бургас ще има фонд „Култура“

Снимка: Морски вести


Бургас ще има нов механизъм за разпределяне на средства за културно съдържание на конкурсен принцип от началото на 2022 г.

С 44 гласа „за“ Общинският съвет на свое заседание на 28 септември прие Правилник за работа на Фонд „Култура“.

Засилване на конкурентното начало при финансиране за културни продукти и разширяване на възможностите за създаване на разнообразен календар са основните характеристики на новоприетия правилник.

„Промяната е сериозна, но не и коренна, тъй като се следваме установените позитивни практики, създадени през 2013 г. с приемането на Програма за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти. Надграждаме и разгръщаме досегашния механизъм, включваме нови направления и електронизираме системата“, обясни пред съветниците зам. кметът Диана Саватева.

От средата на 2020 г. Община Бургас работи за оптимизиране на действащата нормативна база като проучи практиката в други общини, направи консултации с творчески общности, а след като проектът за Фонд „Култура“ бе обявен в сайта на общината – и обществено обсъждане.

Новоприетият документ разширява обема на средства, които ще се разпределят на конкурсен принцип в унисон със съвременните европейски тенденции.

Кои са ключовите моменти?

Годишният размер на средствата във Фонд „Култура“ се определят и приемат ежегодно от Общинския съвет заедно с бюджета на Община Бургас. Те са част от бюджета на „Други дейности по културата“ като ресурсът на Фонда е до 50 процента от средствата, предвидени в програма „Култура“

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. В нея има 7 постоянни члена – 6 общински съветници и 1 представител на администрацията

Общински фонд „Култура“ разпределя средства по 6 направления:

Нови фестивали и други културни събития

Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концертни и други събития от културния календар на Община Бургас

Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този правилник и вече представени пред публика

Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология/или култура/ и краезнание

Подпомагане заснемането на кинопродукции, филми (игрални, документални) и тв сериали на територията на Община Бургас

Мобилност - осигуряване на средства за транспорти разходи на артисти, творчески формации и произведения на изкуството

За направления 1, 4, 5 и 6 Комисията за оценка на проектите включва и временни членове – експерти в сферата на културата, представители на държавни и/или общински културни институции

Проектите ще се приемат само онлайн, чрез специално разработена електронна система. Чрез нея ще става и отчитането.

Проектите ще се оценяват по точкова система, за всяко направление са посочени конкретни критерии.

От средата на октомври Община Бургас ще стартира активна информационна кампания, адресирана основно към творци и организатори на културни събития. Ще бъда подготвена серия от прессъобщения за различните акценти от правилника. Ще бъдат организирани обучения за попълване на апликационните форми, за използване на електронната система за кандидатстване и отчитане на проектите.

Последни новини