Община Бургас търси готвач за културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“

Снимка: Интернет


ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за длъжността „Готвач“ за Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“. 

Документи за кандидатстване ще се приемат от 04.10.2021 г. до 15.10.2021 г. (включително) всеки работен ден, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 ч., в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Готвач

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно. Професионален опит: минимум 3 години трудов стаж по специалността.

Мотивиран, коректен, с желание за развитие и умения за работа в екип.  Да познава нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство; хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот­варска продукция; нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

С готовност за работа в динамична среда и способност за организиране на работния процес, дипломатичност и такт на работното място. С възможност за работа на график.

Основни отговорности:

- Участва в производството на готварска продукция, като спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти, в съответствие с установените рецептури;
- Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти;
- Следи за работата на машините, съоръженията и състоянията на посудата;
- Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята;
- Поддържа производствена хигиена на работ­ното място, съгласно санитарните изисквания;
- Носи отговорност за хигиената при производство и съхранение на  хранителната продукция;
- Носи отговорност за вреди от рекламации за приготвената готварска продукция;
- Други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Необходими документи:

- Копие от диплома за завършено образование
- Автобиография
- Трудова книжка
- Медицинско свидетелство – при постъпване
- Здравна книжка – при постъпване

- Основна работна заплата (стартова): 950,00 лв. Целогодишна заетост.

 

Последни новини