Правителството отпусна пари на Бургас за общинска пътна инфраструктура

Снимка: Морски вести


Правителството одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на икономиката на Община Бургас ще се предоставят средства за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура.

Рехабилитацията на улицата ще осигури безпрепятственото транспортно обслужване на пет квартала по плана на ПЗ „Север” и на голям брой урегулирани поземлени имоти, част от които към момента са застроени, а за други има инвестиционни намерения и издадени разрешения за строеж. Рехабилитацията на трасето на улицата е от изключителна важност за осигуряване на безопасен и безпрепятствен автомобилен и пешеходен достъп до прилежащите предприятия, намиращи се на нея. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Бургас.

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Изграждане на производствено складова база и разширяване на производствения капацитет", гр. Бургас на „Тивекс" ООД.

Последни новини