Спират плановия прием и операциите в Бургас до края на март

Снимка: Мая Щърбанова


Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведение за болнична медицинска помощ и комплексен онкологичен център в област Бургас. Това гласи заповед на РЗИ-Бургас, която влиза в сила от 14 януари и важи до 31.03.2022г.

Изключение се правят само на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти и онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Мярката се въвежда с оглед необходимостта от определяне на допълнителен брой легла за осъществяване на дейностите по диагностика и лечение на болни с COVID-19, както и ангажирането на медицински персонал в ковид отделенията, с цел опазване живота и здравето на гражданите в Бургаска област.

Заболеваемостта в област Бургас вече е над 1004 души на 100 000 население.

Последни новини