Нужни са нови мерки и подход при превенцията на насилието сред учениците

Снимка: Морски вести


„Заради зачестилите случаи на проява на агресия в училищата са нужни допълнителни мерки и действия в новата реалност на учебен процес, който в не малка степен е предопределен от COVID-19. Нова предпоставка, предизвикваща агресията у децата в последните две години, е ограничаването на социалния контакт заради обучението в дигитална среда“.

Това е позицията на народния представител от ГЕРБ-Бургас Деница Николова, която отправи въпроси към министъра на образованието Николай Денков и този на МВР – Бойко Рашков. Те бяха свързани с конкретен случай на проявено насилие в началото на тази година, който стана публично известен чрез заснет видео-материал. На него група младежи упражняват агресия над ученик.

„През последните 4 години се направи много за осигуряване на психологически специалисти и педагогическа подкрепа в училищата с над 300 ученици. Към момента обаче случаите на агресия и насилие продължават. Затова насочвам вниманието на образователния министър в тази посока. Предвижда ли се в бюджета за 2022 г. увеличаване на средствата за осигуряване на нужния брой допълнителни специалисти в сферата“, пита бургаският депутат от ГЕРБ.

От образователното министерство съобщават, че разкриването на работни места за психолог, педагогически съветник или социален педагог се определя от директорите на учебните заведения. Заради все още разработващия се проект на бюджет не може да бъде дадена яснота дали ще има увеличение на финансовата възможност по това перо през 2022 г. МОН работи по две програми – „Програма за превенция и интервенция агресията и насилието в училище“ и „Стъпки заедно“. Данните показват увеличаване на броя на назначените специалисти – психолози и педагогически съветници. През учебната 2020/2021 г. те били общо 1899, а през 2021/2022 г. - 2195. Според МОН през учебната 2020/2021 година с 59,3% са намалели регистрираните случаи на агресия и тормоз между ученици.

 „Нужно е да се наблегне не само а количеството на психолози в училищата, а доколко те са ефективни в прилагането на превантивни мерки срещу агресията. Това е важен фактор за анализ. В отговора на министър Денков обаче прави впечатление и една притеснителна тенденция, която е анализирана. Обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) създава предизвикателства сред учениците като понижена мотивация, влошаване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве. Липсата на пълноценно общуване и в училищен аспект също е причина за търсене на по-качествена психологическа подкрепа. Разкритите телефонни линии за такава от МОН са възможност, но трябва да се търсят по-работещи мерки. коментира Деница Николова.

Тя е поискала информация по случая с изнесения видео-материал от 5 януари в столичния квартал „Лагера“ – какви са предприетите мерки за установяване самоличността на извършителите, както и какви са действия за подвеждане под отговорност.

От отговора на министър Рашков става ясно, че са предприети първоначални действия за установяване на самоличността на извършителите. В момента се води се досъдебно производство, а на по-късен етап от ГЕРБ отново ще потърсят допълнителна информация по случая от компетентните институции и органи.

Последни новини