Каменар става квартал на Поморие

Снимка: Морски вести


Общински съвет Поморие даде съгласие за присъединяване на с. Каменар като квартал на гр. Поморие. Предложението бе обсъдено на днешната сесия на Общинския съвет и бе прието с 15 гласа „за“ от общо 15 присъстващи общински съветници. С решението си Общинският съвет отмени взетото също решение през 2015 г. и възложи на кмета на общината Иван Алексиев да предприеме всички необходими последващи действия по изпълнението на настоящото.

„Основната причина решението на Общински съвет – Поморие от 2015 г. за присъединяване на с. Каменар като квартал на гр. Поморие да не е изпълнено, е поради това че с кандидатстването на Община Поморие по проект за ремонт на пътя Поморие – Каменар (до разклона за гр. Каблешково), едно от условията за финансиране бе този път да е общински. Присъединяването на с. Каменар към гр. Поморие през 2015 г., би довело до невъзможност за кандидатстване и изпълнение на проекта, защото този път щеше да стане част от вътрешно-градската мрежа, а не общински междуселищен. Това бе обяснено и на хората в с. Каменар, които дадоха съгласие за отлагане на процедурата за присъединяване, до реализиране на инфраструктурния проект. Поради това че 5-годишният период от взетото решение е минал, се налага повторно вземане на същото решение сега.“ Това каза кметът Иван Алексиев в отговор на въпрос от общинския съветник Никодим Стоянов.

„На хората в селото са разяснени плюсовете и минусите от това решение. Считам че ползите от това да има редовен градски транспорт, аптека и канализация са многократно по-големи, съпоставени с минималното увеличение на данъците и промяната в административните адреси на жителите, което ще се наложи след като селото стане квартал на Поморие.“, каза кметският наместник на с. Каменар Петко Петков.

Село Каменар се намира в непосредствена близост до границите на урбанизираната територия на гр. Поморие. В него живеят постоянно 302-ма души. Докладната записка на кмета Иван Алексиев е по повод постъпило предложение от кметския наместник на с. Каменар с приложена подписка на част от жителите за стартиране на процедура по присъединяване на селото като квартал на гр. Поморие.

Последни новини