Регионалният исторически музей ще стопанисва сградата на ул. „Богориди“ 21

Снимка: Интернет


Една от най-красивите сгради в Бургас – държавна собственост, находяща се на ул. „Алеко Богороди“ №21, ще бъде предоставена безвъзмездно в управление на Регионалния исторически музей. Това решение на областния управител Стойко Танков бе взето на среща с директора на РИМ Милен Николов и заместник областния управител Пламен Янев.

Сградата, построена през 1894 г., е културна ценност с местно значение. Към момента Археологическата експозиция на РИМ се помещава на първия етаж на сградата. До неотдавна вторият етаж с достъп чрез другия самостоятелен вход беше предоставен в управление на Община Бургас за нуждите на Регионална библиотека „Пейо Яворов“, който сега не се използва.

Предвид отпадналата необходимост от втория етаж да се използва от Регионалната библиотека, както и нуждата от разширение на Археологическата експозиция сградата с прилежащия й двор ще бъдат предоставени за стопанисване и управление на Регионалния исторически музей. Директорът на РИМ Милен Николов увери областния управител Стойко Танков, че след приключване на процедурата по прехвърлянето правата на управление започват да се търсят средства за цялостен ремонт на сградата, обособяването на втория етаж на зала за временни изложби и музейна библиотека, както и разширение на експозиционната площ на Археологическия музей.

Целта на държавата е да съхрани и предоставя имотите си в партньорство с други организации, които извършват дейности с висок обществен принос, какъвто е Регионалният исторически музей. По този начин се гарантира запазването на сградата и се предоставя възможност новият стопанин да кандидатства по програми и проекти за поддръжката й и разширяването на дейностите си, защитавайки максимално обществения интерес.

Последни новини