Бюджет 2022 на Бургас - без увеличение на местните данъци

Снимка: Интернет


Кметът на Бургас Димитър Николов представи параметрите на проектобюджета на Бургас за 2022 г. Той е подготвен в условията на трудно прогнозируема среда, динамична икономическа обстановка и е повлиян от редица предизвикателства. При изготвянето му е използван консервативен подход, базиран на актуалните данни за изпълнение на Бюджет 2021 и местни приходи, формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите.

„Наглед Бюджет 2022 е с по-голяма рамка, но повечето средства в него са за издръжка на най-важните и обществено значими дейности. Рязко расте цената на всичко. На електроенергия, горива, строителни материали, храни… Въпреки това за поредна година не повишаваме данъците и местните такси. За съжаление, едновременно с това отново не получаваме изравнителна субсидия от държавния бюджет. Защото сме имали добра събираемост на данъците и финансова дисциплина. Изравнителна субсидия получават общините с ниска събираемост, а тези, които са се справили - не. Така Бургас губи между 4 и 6 милиона лева.

Притеснително е, че се очертава нулева година за европейските средства. А Бургас силно разчита на тях, тъй като само с местни данъци трудно се правят големи инвестиции. Призовавам правителството да направи максималното местните власти в България да получат достъп до европейските програми и да привлекат колкото може повече средства от ЕС, за да компенсират инфлационните загуби.

Тази година са необходими между 7 и 13 милиона лева, за да компенсираме увеличението на тока в общинския бюджет. В друго време тези средства щяхме да инвестираме в развитието на града, в реални инфраструктурни проекти.

В тази обстановка се борим да приложим всякакви мерки за енергийна ефективност. Миналата година обновихме уличното осветление по 22 големи булеварда. Това спести 200 000 лева на годишна база. Сега искаме да продължим програмата, подменяйки всички ергоемки осветителни тела, за да спестим още повече средства. Въпреки това сметките ни са огромни.

Вече обявихме намерение да създадем фотоволтаични паркове върху собствени терени. Това кореспондира и с обявените тази седмица намерения на Европейския съюз в същата посока. Но се сблъскваме с несъвършенства в закона, необходимо е спешно облекчаване на правилата.

Друг голям проблем тази година е отказът на фирмите да изпълняват договорите си заради повишените цени на желязо, бетон, горива, асфалт и всички видове материали. Вече имаме реални откази за извършване на дейности, заради неколкократно повишение на цените на горива и материали, искат финансови компенсации, които няма как да получат, защото законът за обществени поръчки не позволява това. В момента в Бургас не работи нито една асфалтова база. За някои наши проекти ще се наложи преизчисляване на стойността им и преминаването през нови обществени поръчки.

Разчитаме на помощ от държавата, но най-вече се надявам тази война да спре, пазарите да се успокоят и хората да се върнат към нормалността в своето ежедневие и разходи!“, каза Димитър Николов при представянето на бюджет 2022.

Той допълни, че за да се осигури сигурност и стабилност, в първото шестмесечие на годината Община Бургас няма да извършва големи капиталови разходи. Средствата ще бъдат съхранявани за осигуряване на социална защита и издръжка на дейности с важни обществени функции. Консервативен е подходът и по отношение на вземането на кредити, като Община Бургас залага такива в Бюджет 2022, но ще прибегне до усвояването им само при необходимост. Кметът на Бургас даде пример с миналогодишния бюджет, в който от 10 млн. лв. заложен кредит, са усвоени едва 5. Същият ще е подходът и тази година.

Макрорамка

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности по Закона за държавния бюджет и собствени приходи за държавно делегирани дейности – 157 088 216 лева

Дейности, финансирани с общински приходи – 148 384 280 лева

Преходен остатък – 17 564 033 лева

Индикативен годишен разчет за средства от Европейски съюз – 74 000 000 лева

Общо: 397 036 529 лева

Финансов натиск върху бюджета на Общината оказва създалата се ситуация, породена от значително завишените цени на електроенергията и горивата за отопление, суровините и строителните материали спрямо същия период на предходната година.

Негативното влияние и повишен риск върху прогнозните параметри на бюджета оказва също така усложнената международна политическа обстановка и свързаната с нея бежанска вълна, както и потенциалната възможност от нов бум в разпространението на COVID-19.

Субсидиите, включени в основните бюджетни взаимоотношения, определени в чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, са както следва:

* Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 156 633,3 хил. лв.;

* Трансфери за местни дейности – 178,9 хил. лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 2 769,7 хил. лв.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 156 633,3 хил. лева, при 137 542,1 хил. лева за предходната 2021 година. Увеличението спрямо разчетените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година субсидии е 19 091,2 хил. лева или ръст от 13,88 %, който се дължи на нарастване на стандартите през 2022 година, считано от 1 април. Като приоритетни области в държавната политика, с най-голямо увеличение спрямо 2021 г. в общата субсидия за делегирани държавни дейности на Община Бургас са средствата за социални дейности – 25 %, образование – 14,3 % и здравеопазване - 13,5 %. Ръстът по повечето стандарти предвижда увеличението на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.

С най-голям ръст са стандартите във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", а с най-малък тези във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

Считано от 1 април 2022 г., стойностните показатели на стандартите за социалните услуги са завишени средно с 31 % спрямо действащите през 2021 г., стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 11 %, за училища - средно с 12 %, за медицинско обслужване в здравен кабинет - средно с 14 %, а тези за яслена група към детска градина и детска ясла средно с 16 %.

Считано от 1 април 2022 г,. са въведени нови стандарти-нормативи в детските градини и детските ясли – норматив в размер на 650 лв. за издръжка на дете в общинска детска градина или училище и норматив в размер на 1 125 лв. за издръжка на дете в детска ясла, включващи и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.


ИНФРАСТРУКТУРА

* Програма за облагородяване на вътрешноквартални пространства „Моят град, моят квартал, моята улица”

Програмата стартира през 2020 г. при голям интерес от страна на жителите на Бургас, които са активни и искат да превърнат квартала, в който живеят, в едно по-красиво, по-удобно, по-подредено място. Тя дава възможност хора от различни възрасти, имащи различни интереси, да организират с помощта на Общината и пространството около тяхното жилище по свой вкус.

До този момент са подадени над 176 заявления от сдружения на собственици. 120 от тях вече са одобрени от комисията. През 2021 г. бяха завършени общо 33 бр. междублокови пространства, а 4 бр. са в процес на изпълнение. Още 10 междублокови пространства са с одобрени проектни схеми от етажната собственост и предстои стартират на благоустрояването им след приемане на бюджета за 2022. До края на годината се планира да бъдат облагородени още 35 нови пространства.
 

Предвидените за изпълнение през 2022 г. проекти са:

Ж.к. „Изгрев“

Бл. 56 - Озеленяване, отдих, тротоар

Изграждане на паркинг и благоустрояване - бл.3 и бл.3А

Благоустрояване около бл.5

Благоустрояване бл. 33 - зона за отдих, озеленяване и облагородяване

Благоустрояване бл.68 – зона за отдих, озеленяване, детски кът

Благоустрояване бл.9 – вътрешноблоково пространство

Бл.3-А- паркинг, зона за отдих, озеленяване

Ж.к. „Зорница“

Бл.42 – зона за отдих и озеленяване

Ж.к. „Лазур“

Благоустрояване бл.54 - зона за отдих, озеленяване,

Благоустрояване бл.89 - зона за отдих, озеленяване, детски кът

Благоустрояване бл.70 – зона за отдих, озеленяване

Ж.к. „Братя Миладинови“

Благоустрояване бл. 117 - паркинг, зона за отдих, озеленяване

Изграждане на паркинг и благоустрояване пространството на бл.7

Благоустрояване междублоково пространство ул. „Иван Богоров“ 66 – зона за отдих, озеленяване, настилка

Благоустрояване "Братя Миладинови" 1 - зона за отдих, озеленяване

Ж.к. „Меден рудник“

Благоустрояване бл.66

Благоустрояване бл.9 и 10

Благоустрояване бл.109 – зона за отдих, озеленяване и паркинг

Благоустрояване, бл.108

Благоустрояване блок 107

Благоустрояване на пространството пред бл.415-А

Благоустрояване бл.18 – зона за отдих, озеленяване, детски кът

Ж.к. „Славейков“

Благоустрояване бл.19 - паркинг, зона за отдих и озеленяване

Благоустрояване бл.72 – зона за отдих, озеленяване, детски кът

Всички останали одобрени проекти по програма Моят град, моят квартал, моята улица” са в процедура по изготвяне и одобряване на проектни схеми.

* Ще продължи работата по рехабилитация на уличната мрежа в кв. “Възраждане“. През 2021 г. приключи ремонтът на ул. “Самуил“, в участъка между ул. “Гладстон“ и ул. “Дебелт“. Продължава ремонтът на улиците „Македония“ и „Кл. Охридски“, в участъка между ул. “Гладстон“ и ул. “Дебелт“. Следващите улици, които ще бъдат ремонтирани, след като ВиК подменят амортизираните водопроводи и битовия канал, са:

* Община Бургас има подготвени нови проекти за изграждане и реконструкция на улици, пътни връзки и обходи, които са изпратени до всички държавни институции (https://www.burgas.bg/bg/novini/kmetat-poiska-pomosht-ot-deputatite-za-r...) и за които очакваме да получим европейско и държавно финансиране. Ето някои от тях:

Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, до о.т. 54, по плана на кв. „Лозово“, и изграждане на нова велосипедна алея от о.т. 623 и о.т. 624 до о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ „Север“.

Изграждане на локално платно с велоалея на ул. „Крайезерна“, ПЗ „Север“.

Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до ул. „Проф. Яким Якимов”, с изграждане на второ пътно платно.

Южен обход на „Меден рудник“ - пътна връзка от о.т. 209 по плана ж.к. “Меден Рудник“, гр. Бургас, до Републикански път I-9 „ГКПП Дуранкулак - Бургас - ГКПП Малко Търново“.

Втори етап на Северен обход на Бургас – западна връзка от пътен възел на път I-6 (Ветрен-Бургас) с път II-79 (Бургас-Средец), посока Южното Черноморие.

Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул. “Захари Стоянов“ (републикански път II-79 „Елхово - Бургас“) при о.т.97 и при о.т.7 по плана на к-с „Меден рудник“.

Водоснабдяване с. Твърдица, с. Димчево.

Проект за управление на питейните и отпадъчни води в „Рудник“ и „Черно море“ - реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения.

Канализация и ПСОВ гр. Българово.

КПС с тласкател и битова канализация в зона „Мадика“, Промишлена зона „Север“.

Реконструкция на ул. “Индустриална“ и ул. „Чаталджа“.

Етажен паркинг в ж.к. „Възраждане“.

* През 2021 г. беше реализиран проект за модернизация на уличното осветление по централни градски артерии. Бяха подменени 2623 стари осветителни тела с нови енергоспестяващи. С реализацията на проекта намаляват вредните емисии – въглероден диоксид, намалена е консумацията на енергия, което ще икономиса финансов ресурс от близо 200 000 лв. годишно, а спестената консумация на енергия е 1 123 038 киловат часа годишно. През 2022 г. ще продължи подмяната на старите осветителните тела с нови енергоспестяващи, като ще стартираме от ЦГЧ, кв. “Възраждане“ и отдалечените квартали на Бургас – „Рудник“, „Черно море“, „Банево“, „Ветрен“. В резултат на тази подмяна ще се спестят до 330 000 лв. за година от сметките за електроенергия.

* В подкрепа на бизнеса

И през 2022 г. ще продължават инвестициите в осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови инвеститори. По-важните проекти са:

Ремонт и изграждане на улици в промишлена зона "Север"- местността „Мадика“ /териториите на север от града в посока „Ветрен“/. За тази територия Община Бургас служебно разработи План за улична регулация, което улесни провеждането на процедурите по разрешаване на строителство и съответно засили интереса на инвеститорите. През 2020 г. бяха изготвени проекти за инфраструктурата, и през 2021 г. започна изграждането й в територията, което ще продължи и през 2022 г. Това включва изграждане на локално платно на път I-6 и улици около новата болница „Сърце и мозък“, както и довеждаща инфраструктура до терени, в които се изграждат нови предприятия.

Установена е практика общински служители да подпомагат инвеститорите при подготовка на документация за сертифициране на проектите в Българската агенция за инвестиции, за да се привлече финансиране за изграждане на довеждаща инфраструктура до имотите, където ще се строят производствени и логистични бази. На територията на община Бургас се изпълняват 6 сертифицирани инвестиционни проекти клас „А“. През 2021 г. е получено финансиране за изграждане на инфраструктура за 2 проекта в местността „Мадика“ и в Северна промишлена зона.


Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики

Образование

През 2022 година ще бъдат завършени и ще отворят врати две нови детски градини – ДГ „Морско конче“ - за 100 деца, в к-с „Бр. Миладинови“, и ДГ „Синчец“ в кв. „Горно Езерово“ - за 50 деца. Общата стойност на инвестицията е в размер на 3 728 600 лева.

Предвидени са средства за завършване на новата пристройка към СУ „Св. св. Кирил и Методий“, която ще даде възможност учениците да преминат на едносменен режим на обучение;

Продължава проектът „Първокласно начало“. И тази година ще бъдат инвестирани средства от бюджета на Община Бургас и бюджетите на училищата в размер около 1 000 000 лева за ремонт, обзавеждане и оборудване на класните стаи на учениците от първи клас и обучение на учителите.

От 2022 година Община Бургас стартира нова програма „Дигитални технологии и програмиране“. Тя има два компонента - Първият тип обучение, наречено „Coding Kids“, на принципа Ученици обучават ученици, предвижда провеждането на курсове по програмиране по време на пролетната и лятната ваканция, таргетиращо деца от 1 до 4 клас. Съвместна програма на Община Бургас и Училищна Телерик Академия: Училищна Телерик Академия е лидер в разработването и провеждането на обучителни програми в сферата на дигиталните технологии и програмирането за ученици от 4 до 12 клас. В резултат на това партньорство всяко дете в община Бургас, с интерес към света на технологиите, ще получи възможност да развие своите умения и интереси по програмите на Училищна Телерик Академия.

Община Бургас продължава да подкрепя студентите и университетите на Бургас – предвидени са средства за Факултета по медицина, както и стипендии за студентите от всички бургаски висши учебни заведения по програмата „Успешни студенти“.

Здравеопазване

През 2022 година ще продължи подкрепата и обновяването на общинските лечебни заведения. За Специализирана болница за лечение на белодробни болести са предвидени средства за хранене на пациентите. Предвидени са средства за приключване на санирането на ДКЦ 2, старт на вътрешен ремонт на лекарските кабинети, както и изграждане на асансьор в МЦ 2 в к-с „Славейков“. Общата стойност е 450 000 лева.

Продължават Профилактичните здравни програми в детска възраст – „Мързеливо око“ за децата на 5 и 6 години в детските градини, „Рехабилитация на гръбначни изкривявания“ – за децата в училищна възраст. През тази година ще стартират две нови профилактични програми - „Програма за профилактика на белодробните заболявания при деца“ и Общинска програма за здравна профилактика на затлъстяване и диабет в детска възраст

От тази година ще заработи и програма за специализация в страната и чужбина на лекари и медицински сестри в областта на детското здравеопазване за Детската болница. Предвидени са 120 000 лева.

Социални дейности и младежки политики

От началото на 2022 г. заработи нова социална услуга - „Кризисен център Бургас“, за който са предвидени средства за издръжка и възнаграждения на екипа.

Продължава подкрепата за възрастните хора чрез проектите „Патронажна грижа“ с 350 потребители , „Асистентска подкрепа“ – 355 възрастни хора и хора с увреждания, „Лични асистенти“ – 755 потребители – хора с увреждания.

Продължава изграждането на Младежки международен център в к-с „Меден рудник“.

Приключва изграждането на Планетариума в района на Морска гара.

* ДЕТСКА БОЛНИЦА

Основната задача за периода на управление 2019 – 2023 г. е изграждане на болница за активно лечение на детски болести в Бургас, която ще обслужва потребностите от такъв тип здравни грижи не само на гражданите на общината, но и на целия Югоизточен регион.

В изпълнение на тази цел през юли 2020 г. Община Бургас сключи споразумение за осигуряване на техническа помощ с Европейската инвестиционна банка, което има за цел да осигури консултантска помощ за проучване на потребностите и очакванията от педиатрични грижи и разработване на концепция и съответни проекти към нея – функционални, финансово-икономически, инвестиционни и архитектурни за изграждане на Детска болница.

Екипът на консорциума IDOM (https://www.idom.com/en/project/), базиран в Испания, включва над 30 специалисти с международен опит. Те са от 8 държави – лекари, медицински мениджъри, консултанти, финансови анализатори, архитекти, проектанти, инженери, дизайнери, които работят вече повече от година и половина над проекта за изграждане на Детската болница в Бургас.

На базата на задълбочени анализи, експертният екип е представил модел на Детска болница и обхват на дейността й.

Инвестиционните параметри, предвидени за изграждането на бъдещата Детска болница в Бургас са базирани както на нормативните изисквания за болнична инфраструктура, така и на допусканията, заложени в доклада на Експертния екип за Финансовите възможности за изграждане на Болницата (Analysis of financing opportunities for the construction of the new BCH), представен през миналата година. На тази база индикативните разходи за проектиране, строителство, медицинско оборудване и обзавеждане на лечебното заведение са изчислени в размер на над 75 млн. лв.

Общината възнамерява да осигури средства за изграждането и оборудването на специализираното лечебно заведение, като използва всички възможни източници за финансиране – кредитни средства, безвъзмездни грантове по Оперативни програми, както и на подкрепата на националния бюджет, съобразно възможностите му. Вече са предприети мерки за осигуряване на целеви средства от Държавния бюджет и от оперативни програми на ЕС.

Към момента експертният екип от чуждестранни консултанти от международния консорциум е представил:

Анализ на потребностите и нуждите от педиатрични здравни грижи;

Функционален проект за обхвата от дейности на болницата;

Анализ на финансовите възможности за изграждане и оборудване на Болница за лечение на детски болести в Бургас;

Функционален проект за инфраструктурата на болницата.

До средата на март ще бъде готов и първоначален подробен проект на сградата на болницата, който ще послужи за техническо задание за процедурата по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на сградата на лечебното заведение, както и за доставка на оборудването.

Едновременно с това, в рамките на Техническата помощ вече са осъществени контакти с водещите детски болници в Европа. Поставено е началото на сътрудничеството на Европейската организация на детските болници ECHO - ECHO (European Children’s Hospitals Organisation), която обединява и представлява водещите педиатрични болници в Европа и се грижат за едни от най-сложните и комплексни, като заболявания, пациенти в Европа и по света, като съвместно намират решения на най-големите медицински предизвикателства в лечението на деца в днешно време. Целта е да бъде създадена възможност на голяма част от екипа на болницата от всички нива да премине през обучение в тези лечебни заведения – още преди стартиране дейността на болницата и след откриването й – от една страна, както и да се обменят опит и експертиза в лечението на конкретни медицински казуси.

Българското законодателство в сферата на здравеопазването налага рамката, в която следва да функционира бъдещото лечебно заведение. Едновременно с това при реализиране на проекта на болницата се прилагат водещите практики за изграждане и функциониране на педиатрични лечебни заведения.

В реализирането на проекта на Детската болница е залегнала една основна философия - за създаване на нов тип лечебно заведение, фокусирано върху грижата за детето и неговото лечение с активното участие на родителите или близките му.

Основни параметри на Болницата:

Обща площ - 25 000 m2, от които:

Площ по отделения и клиники – 13 000 m2

Площ на общите пространства – 8 000 m2

Площ на паркинги и външни пространства – 4000 m2

В следващите месеци до края на 2022 г. предстои да бъдат осъществени следните стъпки:

След получаване на съгласие от страна на Министерство на здравеопазването на съгласие за разкриване на Детска болница – ще се пристъпи към регистрация на Дружеството;

Ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на Детската болница;

Ще бъде обявена обществена поръчка за избор на доставчици за основното оборудване, така че при изграждането на сградата да бъдат съобразени изискванията на функциониране на базисната апаратура и системите на болницата (за медицински газове, ИТК, ОВК, ХЕПА филтрация и т. н.);

Ще стартира подготовка на вътрешната документация и регламенти на лечебното заведение;

Ще се разработи и ще стартира изпълнението на Двегодишна програма за осигуряване на екип на Болницата.


Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата

Бюджет 2022 предвижда средства за инвестиции в проекти, идентифицирани като приоритетни за развитието на Бургас, доколкото това е изпълнимо в условията на безпрецедентна световна непредсказуемост.

При нестартирали национални програми с европейско финансиране, неяснота в приоритетите, залегнали в последния вариант в плана за възстановяване и устойчивост, инвестициите през 2022 г. се фокусират в утвърждаване на ВИЗИЯ за развитие на община Бургас- 2021-2027 г., а именно:

БУРГАС - привлекателно място за живот и бизнес, ефективно използващ своя потенциал за балансирано и устойчиво интегрирано развитие, със съхранена местна идентичност и достъп до модерна, ресурсно ефективна, климатично адаптивна и конкурентоспособна икономика, осигуряващо интелигентен икономически растеж, пространствена свързаност и достъп до услуги.

Проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“

В дейностите е включен и разработен знак -"син етикет", който ще се поставя на заведения, включили се в инициативата за намаляване на полимерните отпадъци и не предлагащи пластмаса за еднократна употреба – вече е връчено на първото заведение, включило се в инициативата на Община Бургас;

Проектът се финансира с европейски средства.

Проект „Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. „Крайморие“.

Обща цел на проекта: Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите чрез подобряване на съществуващата инфраструктура на територията на покрита лодкостоянка в кв. „Крайморие“, гр. Бургас.

Проектът се финансира с европейски средства.

Проект: № BG16RFOP001-1.004-0015-C02 „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите

Проектът се финансира чрез комбинирана подкрепа на БФПР, финансов инструмент и собствен принос.

Проект BG16RFOP001-1.004-0006 „ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ - І ЕТАП“, ОПРР 2014-202

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:

♦ Надграждане на системата от Бързи автобусни линии – направена е нова организация на движението и оптимизация на паркирането. Общата дължина на реконструираните/рехабилитирани участъци е 3990 м.;

♦ Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания на пешеходните подлези чрез изграждане на пътнически асансьори;

Проект: Разработване на План за управление на устойчива градска мобилност на Община Бургас 2021-2031”, финансиран по програма „Микропроекти за климат“, Национален доверителен екофонд

Продължава разработването и актуализацията на стратегическите документи на общината. Планът за устойчива градска мобилност на Община Бургас за периода 2021-2031 ще формулира визия, цели и приоритети за развитие на всички аспекти на градската мобилност, в контекста на новите стратегически цели на Община Бургас, свързани с адаптацията към климатичните промени. Планът ще се базира на дългосрочната визия за развитие на транспорта и мобилността за цялостната градска агломерация. Той трябва да покрива начините на транспорт: частен и обществен, за пътници и товари, моторизиран и не-моторизиран, за придвижване и паркиране, за логистика от врата до врата, за цялата територия на Бургас. Предвидено е комбинирано финансиране.

Проект Connecting Nature:

Ще бъде извършено заснемане на територията на града с цел набавяне на следната информация:

актуална ортофото карта на града (като подложката на ПИРО);

гео база данни за интеграция в платформата greensystem - ще съдържа слой с локациите и типовете дървета и полигонни слоеве със зелените територии;

класификация на дърветата - например в жълт цвят широколистни, в зелен цвят иглолистни;

карти на вегетационно състояние на парк Света Троица и парк Минерални бани - с NDVI индекс.

Тази информация ще бъде интегрирана към създадената платформа по проект Connecting Nature за управление и мониторинг на зелените площи и растителността на гр. Бургас - https://greensystem.smartburgas.eu/ .

Проект GoGreenRoutes:

Дейностите през 2022 г. включват:

- Изготвяне на концепция за облагородяване на зелено пространство до общински паркинг „Гурко“.

- Изготвяне на концепция за поставяне на фотоволтаици на паркинг „Гурко“ - на покривите на Диагностично-консултативен център II и Комплексен онкологичен център.

- Провеждане на обществени обсъждания на концепциите.

Двата проекта по тази мярка се финансират от програма Хоризонт 2020.

Проект ComAct:

Дейностите през 2022 г. включват:

- Повишаване информираността на гражданите на тема енергийна ефективност и ВЕИ.

- Изготвяне на енергийни обследвания на 4 жилищни блока в Бургас. Поставяне на сензори в 40 апартамента за измерване на потреблението на електроенергия, температура, влажност, въглероден диоксид и др. Целта е да се види как стойностите биха се променили след като блока бъде саниран.

- Провеждане на обучения на граждани по въпроси свързани с енергийната ефективност.

- Откриване на енергиен офис за предоставяне на информация на фирми и граждани.

Проект Слънчеви градове:

През 2022 г. ще бъдат изпълнени:

- Определяне на потенциала за генериране на слънчева енергия от минимум 1000 покривни пространства;

- Създаване на публична интернет платформа, от която всеки може да види потенциала за генериране на слънчева енергия от покрива на своята сграда.

- Обучения за фирми и граждани за планиране и изпълнение на ВЕИ проекти.

Проект: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар Петър" №5б)

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „B“ в сграда на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, находяща се на ул. „Цар Петър“ № 5Б. Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Проект: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас

Основните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на 10 сгради, намиращи се в историческия център на града. Четири от сградите са паметници на културата, 2 са ансамблов паметник на културата, 2 сгради попадат в охранителна зона на паметник на културата, а останалите 2 не са паметници на културата.

Проект: Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас - етап 2

Проектът цели подобряване на енергийната ефективност чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на 11 многофамилни жилищни сгради на територията на Централна градска част, ж. к . "Братя Миладинови" и ж. к. "Меден рудник“.

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас в ПИ с идентификатор 07079.602.554 по КК на гр. Бургас, УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. "Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия“, процедура № BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, ФМ на ЕИП към Министерство на енергетиката.

В процес на оценка:

Проектът цели подобряване на енергийните характеристики в сграда на Община Бургас- публична общинска собственост, предназначена за нуждите на развитие на спорта сред подрастващото население на общината и провеждане на спортни училищни прояви и такива от календара на Община Бургас и превръщането й в сграда с близко до нулево потребление чрез прилагане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки.
 

Проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, финансиран ФМ на ЕИП

Проектът предвижда изграждане на геотермална термопомпена инсталация за отопление и охлаждане и внедряване на система за мониторинг за потреблението на енергия.

Проект: BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Основната цел на проекта е създаване на условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на социално-икономическата интеграция на представителите от целевата група, за борба с бедността и социалното изключване.

Проект: BG16RFOP001-6.002-0007 „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020

Доставено оборудване и обзавеждане на обекти о-в Света Анастасия, туристически комплекс „Ченгене скеле“, комплекс „Акве калиде“. Въвеждане в експлоатация на Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“. Завършване на реставрацията на храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух, финансиран по Програма Life17 IPE/BG/000012 - LIFE-IP CLEAN AIR“

Изпълнява се основаната фаза от проекта, като 724 броя заявления са подадени, одобрени и класирани са 719 броя заявление. До момента са доставени на домакинствата 74 броя отоплителни уреди. Предвидени са в бюджета 800 000 лв. собствен принос за 2022 г., с които се планира да бъдат закупени нови екологични уреди за отопление на гражданите и предоставени безплатно на домакинствата.

Проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“ – продължават дейностите по проекта. Предстои стартирането на втора процедура за прием на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди с нови, които отговарят на изискванията за екодизайн.

В рамките на 2022 година ще се доставят нови отоплителни уреди на домакинствата (694 броя), които са класирани до момента и на тези, които ще бъдат класирани вследствие на предстоящата процедура за прием на заявления.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“

- До момента са доставени 10 бр. 18-метрови съчленени автобуса и 10 бр. зарядни станции за тях

- Един 12-метров електробус и 17 зарядни станции.

- 12 бр. 9-метрови електробуси и 12 бр. зарядни станции за тях.

Очакваме през следващите два месеца доставка на 33 бр. 12-метрови и 17 броя зарядни станции за тях.

Модернизация и надграждане на Мобилна станция за КАВ. Предвидени са 350 000 лв. за подмяна и надграждане на газ анализаторите и апаратурата на съществуващата мобилна станция.

Тази година ще насочим усилия и за справяне с проблема с неприятните миризми, който създава обществено недоволство. Община Бургас участва в проект, финансиран по Програма ЛАЙФ. Проектът е с наименование Wateroil „Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“.

Целта му е чрез прилагане на иновативни технологии да се намали замърсяването на въздуха, водите и почвата от дейността на рафинерията. Изключително важен акцент в дейностите по проекта е разработването и прилагане на методология за оценка на разпространението на неприятни миризми, базирана на добрите практики, най-добрите налични техники /НДНТ/ и Европейските регулации и стандарти в областта на динамичната олфактометрия. Очакваният ефект от тази дейност е намаляване на риска за работната среда и гражданите на Бургас, както и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Увеличени с 6 % средства в план сметката за миене на улиците, като мярка за справяне с ФПЧ.

Следвайки интегрирания подход при реализацията на проектите към тази мярка, отчитаме и влиянието на ремонтните дейности и реконструкции на улици, както и реализацията на програмата “Моят град, моя квартал, моята улица”, които имат пряко отношение към подобряване средата и качеството на живот на гражданите, включително и борбата с вторичното замърсяване с ФПЧ.

Изграждането на анаеробна инсталация е основен обект, чрез който се продължават политиките на Община Бургас в сферата на модерно и щадящо околната среда управление на отпадъците и за постигане на целите, заложени в Закона за управление на отпадъците.

Проектът отговаря на стратегическите цели на Община Бургас за преминаване към кръгова икономика и ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове от депонирани отпадъци и ограничаване на въздействието, водещо до изменението на климата. Проектът за изграждане на анаеробна инсталация има потенциал да бъдат оползотворени около 20 млн. лева безвъзмездна финансова помощ през 2022 г. от ОПОС 2014-2020.

Проект „ Разработване на Програма за управление на отпадъците 2021-2027“, финансиран от Националния доверителен екофонд. В продължение на актуализацията на програмните стратегически документи.

3-ти етап за финализиране изграждането на шумозащитната стена на кв. „Сарафово“ – за ограничаване на шумовото замърсяване от летище Бургас и автомобилния трафик по републиканския път Бургас-Варна.

Актуализация на Стратегическа карта за шума на Агломерация Бургас.

Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Проектните дейности включват планиране, мониторинг и прилагане на действия за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени, преглед на стратегическите планове и идентифициране и реализиране на инвестиционни мерки за прилагане на зелени решения в градска среда.

Проект „Разработване на Стратегия за адаптация към изменение на климата за територията на Община Бургас и План за действие 2021-2025“, финансиран от Националния доверителен екофонд. Проектът се реализира в съответствие с поетите ангажименти на общината във връзка с участието в Covenant of Mayors.

СИГУРНОСТ

Надграждане на системата за видеонаблюдение

Към системата за видеонаблюдение ще бъдат присъединени следните населени места:

- кв. "Сарафово" ще бъде завършен, след началото на дейностите през 2021 г.

- кв. „Горно Езерово“

- кв. „Акациите“

- кв. „Ветрен“

- Рибарско селище

- Ще продължи монтирането на камери на локални обекти по комплексите и кварталите на общината /детски и спортни площадки, междублокови пространства/.
 

Култура и туризъм

Силен фестивален сезон, утвърждаване на Фонд „Култура“ и наситени тематични уикенди ще бъдат реализирани с бюджета, предвиден за култура и туризъм през 2022 г. Целта е създаването на разнообразен събитиен календар, който да привлича повече туристи, както и да осигури качествено културно съдържание на жителите на общината, като паралелно с това бъдат подпомогнати културните институти, независимите артисти и туристическия бизнес.

- Постигането на синергия между секторите култура-туризъм-спорт чрез модела „Тематични уикенди“ отново ще бъде приоритет, насочен към силно лято и за преодоляване на сезонността. Предстои да бъде обявен първият пакет уикенди, в които попадат ключови събития с вече обявени дати: Спайс мюзик фестивал, Солар, Teen Boom Fest, новият Stereo Festival в края на юни-началото на юли.

- Преодоляването на последствията от КОВИД пандемията и разработването на новите туристически обекти са сред най-важните задачи за 2022 г. В събитийния календар ще бъдат включени новите зони – културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ и разширеният туристически комплекс „Акве калиде“ с новопостроения демонстрационен и експозиционен център по проект „Силата на водата“. Тази нова част ще започне да функционира през месец май и ще даде възможност на бургазлии отново да използват лечебните води от минералния извор, както и да научат нещо повече за славното минало на мястото от новия интерактивен музей.

- Единственият обитаем остров в българската акватория на Черно море – Св. Анастасия, отново ще е приоритетен обект със собствена програма, като освен пътувания до него с двата общински кораба „Анастасия“ и „Бургус“, ще се предлагат и други атракции.

- Сред акцентите тази година са две локации със силен принос за културната идентичност на Бургас – Къщата музей „Петя Дубарова“ и Център за съвременно изкуство и библиотека. За активностите в тях и популяризирането им са предвидени допълнителни средства. Те ще бъдат заложени в бюджетите на двата обекта.

- Общата финансова рамка на „Програма за Култура“ на Община Бургас в проектобюджета за 2022 година е 1 177 000 лева, като близо 50 процента от тях ще бъдат разпределени на конкурсен принцип през новия механизъм Общински фонд „Култура“. Това е сериозна реформаторска стъпка във формирането на културния календар на Община Бургас. Осигуряването на тези средства за 2022 г. ще позволи на Община Бургас да кандидатства за финансиране по План за възстановяване и развитие, в частта му за подпомагане развитието на направление „Култура“ в българските общини. Предвидено е разпределение на средствата във фонд „Култура“ да става в шест направления:

Нови фестивали и други културни събития;

Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концертни и други събития от културния календар на Община Бургас;

Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този правилник и вече представени пред публика;

Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология/или култура/ и краезнание;

Подпомагане заснемането на кинопродукции, филми (игрални, документални) и ТВ сериали на територията на Община Бургас;

Мобилност - осигуряване на средства за транспорти разходи на артисти, творчески формации и произведения на изкуството.

В Направление 2 са включени наложени през годините традиционните събития, които са формирали културния профил на Община Бургас: Международен фестивал на куклите, Фестивал на рибата и виното, Ретро парад на класически автомобили, Фестивал на документалното историческо кино, Международния кинофестивал „София филм фест на брега“, който ще има своето юбилейно 20-то издание, Бургас Филм Фест, Ерата на водолея, Фестивалът „Вода“ и др.

- Община Бургас е доказано успешен организатор на собствени събития, които ще останат в календара за 2022 година:

Конкурсът „Бургас и морето“

Цветното изложение „Флора“

Фестивал на пясъчните фигури

Летни музикални празници (в партньорство с Държавна опера Бургас)

Фестивал на младите в изкуството (в партньорство с НХА)

- През изминалата година цялата зона на „Античен и средновековен град Акве калиде“ придоби категория „от национално значение“, което го прави най-важният археологически обект на територията на община Бургас. В тази връзка ще продължи финансирането на археологическите проучвания и реставрационните дейности в територията му чрез Регионален исторически музей - Бургас.

- Преди сезона ще бъде представена нова дигитална платформа, на която ще бъде достъпна информация за културните, спортните и туристически събития в града с възможност за резервация и покупка на билети. Бургас ще заложи на силна туристическа реклама в дигиталното пространство – социални мрежи и онлайн канали. Предвидени са и средства за имиджово представяне на дестинацията като място за градски, семеен и морски туризъм чрез радио, ТВ и външна реклама.

- Проектът на „Програма за култура на Община Бургас за 2022“ година включва финансиране за организиране на официалните празници на Р. България, събития свързани с честването на исторически дати, годишнини, празници на бойната слава, християнски празници и други.

- Средства са заложени за организацията на Никулден – празник на града, за концерта "Обичам Бургас!" и конкурс за живопис и графика на името на Стоян Цанев.

- Община Бургас ще подкрепи провеждането и на Фестивал "Сребро в косите, песен в душите", организиран от бургаските пенсионери, както и събитията на бургаските писатели и поети (Есенни литературни празници, издаването на сп. „Море“, Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев).

- Традиционно средства са заложени за знаменна украса, коледно-новогодишна украса, техническо обезпечаване на събития, рекламни материали и разпространение и др.

Спорт

На синхрона между нови и утвърдени събития е базиран и бюджетът в ресор „Спорт“. Запазват се традиционните, които са доказана марка за нашия град. Акцентите през настоящата 2022 година са:

Национална универсиада и Международен турнир по мажоретни спортове, на които за първи път ще бъдем домакини и съорганизатори.

Турнир по кудо.

Два международни турнира по водна топка за деца и юноши.

Кръг от световното първенство по гмуркане.

Първенство по футбол за 9-10 годишни деца, организирано от Областния съвет на БФС-Бургас.

Кръг от световната купа по джу джицу.

Европейско първенство по ушу.

- Продължава финансовата подкрепа за спортните клубове, съгласно съществуващата общинска Наредба, също и подпомагането на представителните отбори като баскетболния "Черноморец" , волейболните "Нефтохимик 2010" и "Дея спорт", които през настоящия сезон се представят на високо ниво в елитните групи. Имат реални шансове за спечелване на медалите, съответно в Суперволей лигата и Националната баскетболна лига /НБЛ/.

- Акцентира се и върху спортните активности на хората с увреждания, които традиционно показват изключителен ентусиазъм, хъс за победа и желание за постигане на високи резултати на спортното поле. Това са хора пример за всички ни, независимо, че са в неравностойно положение.

- И тази година Община Бургас ще продължава да подпомага и стимулира спортисти, които прославят града на световни и европейски първенства, както и на престижни международни турнири. Предвидена е финансова подкрепа за голямата надежда на родния тенис Динко Динев за участие в турнирите от Големия шлем. Динко е възпитаник на клуб "Авеню" и ученик в Спортното училище "Юрий Гагарин".

- Не са забравени и заслужилите и доказани във времето треньори по различните видове спорт, както и спортни деятели. Те биват подпомагани при отбелязване на юбилейни годишнини.

Последни новини