Ученици от Английската гимназия в Бургас посетиха Европейския парламент

Снимка: Морски вести


Ученици от АЕГ „Гео Милев“- Бургас посетиха Европейския парламент в Брюксел и се срещнаха с евродепутати в заключителен етап и последна среща  по проект ,,From Eurodivison to Eurovision” (FETE) по програма Еразъм + Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.  Малена Малчева от 11 клас и Константина Ичеренска от 10 клас, придружени от директора на гимназията г-жа Жаклин Мутафян-Нейчева и зам. директора по учебната дейност г-жа Красимира Митева, заедно с партньорите по проекта от Финландия, Испания, Италия и Полша, връчиха писмо на евродепутати от съответните държави, в което представиха своите виждания за разрешаване на кризата с мигрантите в Европа.

„В продължение на три години, учениците- участници в проекта, заедно със свои връстници от останалите партньорски държави и техните учители, разработваха модели за облика на съвременна Европа, съдържащи решения на редица актуални въпроси, които засягат бежанската криза, имиграцията и социалната интеграцията на граждани на страни извън ЕС“ разказва г-жа Татяна Шурелова, координатор на проекта. В своето писмо до евродепутатите учениците отправиха предложение как мигрантите да се включат в икономическия живот на държавите, как да се осигурява финансова, медицинска, образователна  подкрепа, както и да се работи за устойчивото развитие на съответните страни в Европейския съюз.

По време на посещението си в Европейския парламент участниците от България присъстваха на вълнуваща среща-дискусия с финландския евродепутат – Сирпа Пиетикаинен. Учениците представиха вижданията си за проблемите на бежанската криза и мерките, които се прилагат във всяка от петте държави за справяне с тях. С посещение на Парламентариума - дом на историята на Европейското сътрудничество, участниците се запознаха с начините и работата на Европейския Парламент и  предизвикателствата, пред които са изправени неговите  членовете.

Ключов момент от посещението в Брюксел за екипа на проект ,,FETE“ от  АЕГ ,,Гео Милев“ бе срещата с Ева Майдел – евродепутат от България, председател на Международното Европейско движение (IEM), член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, координатор в специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера, говорител на групата на ЕНП, както и на делегациите за връзки с Япония и САЩ, член в комисията по икономически и парични въпроси ECON, координатор на мрежата на младите евродепутати на групата на ЕНП, инициатор и съосновател на сдружението Образование България 2030, заместник председател на най-голямата асоциация на малки и средни предприятия в Европа „МСП Европа“.

По време на срещата учениците връчиха официално писмо, съдържащо модел за имиграционната политика на ЕС, в което са заложени идеи за справяне с потока от бежанци в България. Евродепутатът остана възхитена от дръзновението и желанието на учениците от бургаската английска гимназия да работят усърдно за доброто бъдеще на Европа и обеща да подкрепи техните смели възгледи, както  и да съдейства за реализирането им.

В дискусията с г-жа Майдел  бяха засегнати също въпроси, свързани с предимствата на програма Еразъм + и бяха представени останалите проекти, в които гимназията участва – DYLEng (DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH), ENGLISH LANGUAGE TEACHING ADVENTURES IN MINECRAFT и EcoPodcasts: Student podcasts on eco conscious and sustainable living, на който училището е главен координатор. Госпожа Майдел бе впечатлена от постиженията на учениците от АЕГ ,,Гео Милев” и приветства извънкласните дейности и възможностите, които гимназията предоставя, чрез своите международни сътрудничества.

Последни новини