Предлагат за обявяване на морска защитена територия „Корал“

Снимка: Морски вести


От Сдружение „Да запазим Корал“ е направено предложение за обявяване на морска защитена територия „Корал“ в землището на с. Лозенец, общ. Царево. Територията обхваща изцяло акваторията пред едноименния морски плаж. Предложението цели опазване на местообитание на китоподобни (морска свиня, афала и обикновен делфин), както и на карагьозови и есетрови риби.

В изпълнение на изискванията на Глава трата от Закона за защитените територии (ЗЗТ), директорът на РИОСВ-Бургас назначи комисия, която да разгледа предложението и да вземе решение по него. Комисията ще заседава на 15.06.2022 г. На основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗТ са поканени за участие представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителната агенция по горите, Община Царево и Областна администрация – Бургас.

Решенията на комисията се взимат с обикновено мнозинство, за което се води протокол. В случай, че предложението се приеме, се подготвя проект на заповед за обявяване на защитена територия.

Последни новини