Обявиха частично бедствено положение в созополското село Зидарово

Снимка: Морски вести


Поради обилните валежи на 14.06.2022 г., довели до увеличение на притока на река Факийска, и нанесените материални щети, Кметът на Община Созопол обяви частично бедствено положение в землището на с. Зидарово за срок от 48 часа.

Най- големи количества дъждовна вода са преминали през центъра на селото. Там водостока е плочест, но не е могъл да поеме цялото количество вода и е затлачен с камъни и растителност. Отнесени са части от асфалтовото покритие на централния площад, непосредствено до втока на водостока. При оттока е разрушена част от подпорна стена, наводнени са сградите на Кметството и Клуба на пенсионера. Пътната настилка е покрита с кал и наноси от преминалите водни количества, някои улици са трудно проходими.

Останалите водостоци в селото също са компрометирани вследствие на затлачването с наноси и растителност. Има много изнесен материал и образувани дупки около крилата на водостоците, откъртени и отнесени са парапети.

Тихомир Янакиев мобилизира доброволното формирование към Община Созопол, служители на администрацията, включително и екипите на Комплекс за социални услуги и здравеопазване, за овладяване на бедственото положение. Участие взимат и доброволци от селото. По разпореждане на Янакиев в почистването и ремонта на засегнатите части се включва и тежка механизация. Екип описва щетите на засегнатите домакинства.


 

Последни новини