Инвecтициoнният фoнд „Tpи мopeтa“ купува „БMФ Пopт Бypгac“

Снимка: Морски вести


Инвестиционният фонд на Инициативата на Трите морета S.A. SICAV-RAIF („3SIIF“, „Фондът“) придоби значителен дял в БМФ Порт Бургас ЕАД („BMF Port Burgas“, „Пристанището“), голям пристанищен оператор в Пристанище Бургас в България, от Адванс Пропъртис ООД, който ще запази мажоритарен дял. Инвестицията подлежи на одобрение за контрол на сливанията.

БМФ Порт Бургас, който включва Пристанищен терминал Бургас Изток II и Пристанищен терминал Бургас Запад, работи по две дългосрочни концесии, предоставени от българското правителство.

Инвестицията в БМФ Порт Бургас е добре съобразена с целта на Фонда за подобряване на свързаността в района на Трите морета. Пристанище Бургас е важен инфраструктурен актив, свързващ Триморския регион с Централна Азия и Близкия Изток. То е стратегически разположено на брега на Черно море и е най-близкото пристанище на Европейския съюз до Босфора. Пристанище Бургас действа и като основен морски портал към София и Пловдив, най-развитите и индустриализирани градове на България, чрез директни железопътни и пътни връзки. Инвестицията ще засили интеграцията в ЕС чрез намаляване на инфраструктурните пропуски и предоставяне на по-широки икономически ползи за региона чрез подобряване на свързаността и увеличаване на капацитета на пристанището.

БМФ Порт Бургас предлага значителна възможност за Фонда да подкрепи дългосрочния растеж на пристанището със значими последващи инвестиции за разширяване на капацитета и способностите му. Тези инвестиции включват разширяване на съществуващите корабни места, изграждане на нови корабни места, по-нататъшна модернизация на съоръженията и възможност за обработка на нови видове товари. Дългосрочният растеж на БМФ Порт Бургас ще подкрепи вече съществуващите и ще създаде нови производствени мощности в България и региона, като производителите и износителите ще се възползват от широката гама от дейности и отлични услуги на пристанището.

Инвестицията в БМФ Порт Бургас представлява четвъртата инвестиция на 3SIIF и първата му директна инвестиция в България. От март 2020 г. Фондът направи редица инвестиции: придобиването на Cargounit, водещият бизнес за лизинг на локомотиви в Полша; финансиране на изграждането на най-модерния център за данни Tier3/Tier 4 в Балтийските страни чрез инвестицията в центровете за данни Greenergy в Естония; и придобиването на мажоритарен дял в Enery, разработчик на възобновяеми енергийни източници в региона с капацитет на проекти от над 3GW за производство на възобновяема енергия.

Кристиан Рой, инвестиционен директор в AmberInfrastructure, отбеляза: „Инвестицията в БМФ Порт Бургас е вълнуваща възможност за подкрепа на по-нататъшния растеж на пристанището в съответствие с целите на фонда. Това е и първата инвестиция на 3SIIFв пристанищния сектор и първата му пряка инвестиция в България. По-нататъшното развитие и продължаващата модернизация на пристанището ще изиграе ключова роля за запълване на празнината в транспортната инфраструктура в югоизточната част на Триморския регион, като това същевременно ще осигури по-широки икономически ползи за България и региона.”

Георги Домусчиев, основател и управляващ директор на Адванс Пропъртис ООД, коментира: „Много сме доволни от сделката, която е голям успех и отлична възможност за Пристанището. Вече повече от 10 години БМФ Порт Бургас инвестира значително в модернизацията на пристанищните терминали в изпълнение на целите си за растеж. Продължаващото развитие на модерни концепции за пристанищни дейности и услуги чрез устойчиви и отговорни инвестиции в партньорство с 3SIIF, ще даде съществен принос за интеграцията и диверсификацията на транспорта в региона.”

AmberInfrastructure („Amber“) е специализиран международен инвестиционен мениджър, фокусиран върху създаването на инвестиции, управлението на активи и управлението на фондове. Основният бизнес на Amber се фокусира върху снабдяването, разработването, консултирането, инвестирането и управлението на инфраструктурни активи в секторите на обществената, транспортната, енергийната, цифровата и демографската инфраструктура, които поддържат всекидневния живот на хората, домовете и бизнеса в международен план.

Амбър е със седалище в Лондон, с офиси в Европа, Северна Америка и Австралия и в нея работят над 160 специалисти по инфраструктура.

Инвестиционен фонд "Инициатива три морета" (The Three Seas Initiative Investment Fund)

3SIIF е специализиран търговски фонд, насочен към инфраструктурни инвестиции в Централна и Източна Европа („ЦИЕ“). Фондът ще инвестира в енергийна, транспортна и цифрова инфраструктура в страните членки на Европейския съюз („ЕС“) от ЦИЕ, които граничат с Балтийско, Адриатическо и Черно море, където търсенето на дългосрочни търговски инвестиции в национална инфраструктура е сред най-високите в ЕС . Регионът на трите морета се състои от 12 държави-членки на ЕС от ЦИЕ, които граничат с Балтийско, Адриатическо и Черно море.

Инвестициите на фонда включват: Cargounit, най-големият бизнес за лизинг на локомотиви в Полша, който в момента се разширява в Региона на трите морета; Enery, компания за производство на енергия от възобновяеми източници, развиваща активи в региона на трите морета, с портфолио от оперативни активи за производство на слънчева енергия в България, Чехия и Словакия; Greenergy, платформа за центрове за данни, която има за цел да обслужва нуждите от изчисления и съхранение на Трите морета; и BMF Port Burgas, основен пристанищен оператор в България.

Последни новини