РЗИ: Водата в общините Царево и Малко Търново да не се използва за пиене

Снимка: Морски вести


Водата от централното водоснабдяване в населени места и къмпинги на община Царево и населените места на община Малко Търново, където са констатирани отклонения, да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Забраната е на РЗИ Бургас след извършени  пробонабирания на 11,12 и 13 септември.

Водата  може да се използва за хигиенни нужди, уточняват от здравната инспекция.

 Ограниченията ще важат до получаване на трайни, последователни лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 За проследяване качеството на водата от централното водоснабдяване на територията на община Царево, на 18 септември ще бъдат взети нови проби.

Последни новини