Бургаски учен със световно признание на Института на инженерите по електротехника и електроника

Снимка: Морски вести


Световният Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) избра за член с право на глас академик Красимир Атанасов, който повече от десет години е част от катедра "Компютърни системи и технологии" и лабораторията по "Интелигентни системи" в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

„Признаването на постиженията на своите членове е важна част от мисията на IEEE. Всяка година, след строга процедура за оценка, Комитетът на IEEE Fellow препоръчва избрана група получатели за издигане в ранг на IEEE Fellow. По-малко от 0,1 % от членовете с право на глас се избират годишно за това издигане в ранг на член“, пише в съобщението на Института.

IEEE е най-голямата техническа професионална организация в света, посветена на развитието на технологиите в полза на човечеството.

Академик Атанасов е избран за принос към въвеждането на интуиционистки размити множества и техните приложения. Акедемикът е част от проекта към Бургаския университет Център за върхови постижения УНИТе -  „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“. Акад. Атанасов е и в екипа на проекта MIRACle, в който Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ също има водеща роля.

Признанието за българския учен е най-високата степен на членство в престижната IEEE. Организацията е надеждния "глас" за инженерна, компютърна и технологична информация по целия свят.

Академик Красимир Атанасов е роден в Бургас през 1954 г. Той е един от малкото учени в България със защитени две големи докторски дисертации – в областта на техническите науки и в областта на математическите науки.

Последни новини