Кметът на Бургас Димитър Николов предлага пет нови обекта да бъдат включени в капиталовата програма на общината

Пет нови обекта да бъдат включени в капиталовата програма на община Бургас предлага кметът Димитър Николов, предаде репортер на радио „Фокус”-Бургас. „Предвид направени икономии на финансови средствата в резултата на проведени процедури по Закона за обществените поръчки и сключени договори с изпълнители на обекти предвидени в капиталовата програма за 2010 г., както и възникнала необходимост от организиране и възлагане на неотложни дейности, свързани с изпълнение инвестиционната политика на община Бургас, правя предложение за включване на нови обекти в разчета за капиталови разходи през 2010 г.”, се посочва в докладната записка, която Николов предлага на вниманието на общинските съветници. Първият обект на стойност 148 000 лева е „Тролейбусен транспорт в централна градска част гр.Бургас - реконструкция на улично осветление по стълбовете на Контактната мрежа”. „Този проект е обвързан с концепцията за модернизация на обществения транспорт по проекта за Интегриран градски транспорт на Бургас. Бъдещата тролейбусна линия ще допълва бързата автобусна линия. За реализиране на този проект, фирма „Бургасбус” ЕООД е провела процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предстои да сключи договор с фирма-изпълнител. Изграждането на новата тролейбусна линия налага да бъде извършена реконструкция на съществуващата мрежа за улично осветление, така че да се избегнат конфликтните точки между двете мрежи”, посочва в мотивите си кметът Димитър Николов. Вторият обект е „Реконструкция на покрив и водосточни тръби в сградата на Дневен център за деца с физически и множествени увреждания „Св. Николай Чудотворец” в Бургас. Сумата, предвидена за ремонта, е 36 000 лева. Центърът функционера от 10 години, а сградата, в която се помещава, се нуждае от спешен ремонт. След щателен оглед от експерти от общината, е установено, че постоянните течове от покрива са довели до изгниване на покривната конструкция. Съществува опасност от срутване на тавана. Сградата е изпълнена преди повече от 25 години, а центърът се посещава от деца с физически и множествени увреждания, техните родители и персонал и има опасност от възникване на инциденти. Третият нов обект –кандидат за включване в капиталовата програма на общината за тази година е „Отводняване и благоустрояване пространството пред летния театър в Приморски парк” на обща стойност 80 000 лева. Предложението е обектът да стане преходен с годишна задача за 2010 г. от 20 000,00 лева. Другите два обекта са „Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения” на стойност 1 500 000 лв., от които годишна задача 283 000 лв., като средствата ще бъдат осигурени от външен източник и „Енергоефективно улично осветление на гр.Бургас” на стойност 5000 лева.

 

Последни новини