Д-р Георги Матев назначен за прокурист на бургаската болница

Съветът на директорите на МБАЛ-Бургас назначи за прокурист на болницата д-р Георги Матев. Д-р Матев е дългогодишен шеф на отделението по анестезиология и реанимация в болницата. С него е подписан договор за управление, който трябва да бъде вписан в Търговския регистър.

Д-р Георги Матев ще представлява болницата до назначаването на изпълнителен директор, което ще стане след решение на Общото събрание на акционерите. То трябва да бъде свикано от самите акционери, в лицето на Министерството на здравеопазването и общините в Бургаска област.

Последни новини