Административният съд отхвърли жалбата на жители на Несебър срещу действията на ДНСК

Административен съд-Бургас отхвърли колективната жалба на жители на Несебър против действията на ДНСК, съобщиха от съда.

С решения от 18 ноември 2010 г. състав на Бургаския административен съд е отхвърлил жалбите на Мария Ляхович, Николай Янакиев, Георги Стамков, Александър Стоянов, Георги Кутев, Анастас Куфетов, Радка Куфетова и Симеон Христов, жители на град Несебър, против актове на органа по изпълнението по възлагане и разпореждане за принудително изпълнение на заповеди на заместник-началника на ДНСК.

Съдът оставя без разглеждане жалбата на Г.П.С., за спиране действията на ДНСК по изпълнението на заповед № РД-14-174/10.04.2007г. на зам.-началника на ДНСК – София, до решаване на спора по същество.
Съдът оставя без разглеждане жалбата на М.И.Л., против действията на органите на ДНСК по принудителното изпълнение на заповед № РД-14-167/06.04.2007г. на зам.-началника на ДНСК – гр.София за премахване на незаконен строеж, изпълнен от жалбоподателката, и спиране на изпълнението по заповедта до решаване на спора по същество.

Съдът оставя без разглеждане жалбата на Г., против действията на органите на ДНСК по принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-БС-19/18.01.2008г. на началника на РДНСК – Бургас за премахване на незаконен строеж, изпълнен от жалбоподателя, и спиране на изпълнението до решаване на спора по същество.

Прекратява производството по адм. дело № 2307/2010г. по описа на Административен съд – гр.Бургас по отношение на жалбите, подадени от Г.П.С., М.И.Л., и Г.

Оставя без уважение искането на Н.Н.Я., А.К.С., А.Х.К. и Р.Г.К.,, и С.В.Х., за спиране на изпълнението на действията на органа по изпълнението до разрешаване на спора по същество.
Съдът отхвърля жалбите на Н.Н.Я., А.К.С., А.Х.К. и Р.Г.К., и С.В.Х., против действията на органите на ДНСК по принудителното изпълнение на заповедите, с които е наредено да бъдат премахнати незаконните строежи, изпълнени от жалбоподателите.

Прекратителните определения на съда могат да бъдат обжалвани с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване е написано в публикуваното решение на състав на Административен съд Бургас.

Последни новини