Пак ще проверяват Несебър


Министерството на културата е изготвило методически модел за изработване на План за опазване и управление на културните ценности.

Подготвен е и проект за Наредба на Министерския съвет, чието приемане предстои.
Това заяви министърът на културата Вежди Рашидов от трибуната на НС по повод питане на народния представител от ПП ГЕРБ Димитър Бойчев.

Той настоя по време на парламентарния контрол министърът да информира Народното събрание за намеренията и действията на Министерството на културата насочени към отстраняване на негативните въздействия върху качествата на града и запазване статута му като обект на световно културно наследство.

«Искам да ни запознаете и на какъв етап е изработването на Плана за управление на Стария град, защото това е пилотен проект, но с неговото влизане в сила ще се дадат насоки и параметри на развитието на Стария град.Несебър освен паметник на културата е и град, в който живеят хора и имат своите потребности. В годините назад (10 – 15 години) точно липсата на правила и норми и абдикиране на институциите от задължения е принудило живущите в Несебър да направят някои строителни нарушения.Мисля, че ние и най-вече държавните институции сме отговорни да намерим правилния баланс между живущите в Стария град и опазването на културно-историческите паметници”, заяви Бойчев.

Ето и основните акценти от отговора на министър Рашидов:

«Министерството на културата се отнася с изключително внимание и отговорност към опазването на Стария град Несебър. Бяха получените тревожни сигнали от Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО за негативни тенденции в развитието на града, строителството и обслужващите туризма дейности. В тази връзка и в съответствие с ангажиментите, произтичащи от международните ни ангажименти и Закона за културното наследство, през последната година и половина анализирахме състоянието на недвижимата културна ценност предложихме мерки в няколко посоки, осигуряващи опазването и развитието на града.

През есента на 2009г. беше проведен мониторинг от страна на Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство и бяха установени случаи на нерегламентирани намеси – преместваеми обекти, рекламни съоръжения, капандури, тераси, благоустройствени мероприятия, надстройки и други.

Изготвен беше доклад, който нашата страна предостави на Центъра за световно наследство. Докладът е оценен като коректен и изчерпателен. През юни тази година отправихме покана за провеждане на мониторингова мисия на ЮНЕСКО в Несебър. Целта беше да се направи обективна оценка и да бъде предоставена коректна информация, показвайки нашата искрена загриженост.

Мисията се представляваше от Програмният специалист в Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО Анна Сидоренко и проф. Нур Акън - експерт от ИКОМОС, които посетиха Стария град Несебър в края на ноември тази година. Предстои те да изготвят доклад за резултатите от своята работа, на основание на предоставените материали и в резултат на личните си впечатления.

Съгласно решенията на Комитета за световно наследство, България до първи февруари 2011г., трябва да изпрати документацията за състоянието на недвижимите културни ценности и мерките, които ще се предприемат за съхраняването и развитието на града като световна културна ценност.

Междувременно започна реализацията на първите стъпки по отношение на незаконното строителство. Районната дирекция за национален строителен контрол предприе действия по премахването на някои от нерегламентираните намеси със значимо негативно въздействие върху историческия облик на града.

Министерството на културата изготви методически модел за изработване на План за опазване и управление на културните ценности. Подготвен е и проект за Наредба на Министерския съвет, чието приемане предстои.

Националният институт за недвижимото културно наследство направи Задание за изготвяне на плана, чието приемане предстои до края на 2010г. Заданието също е предоставено на мисията на ЮНЕСКО. Министерството на културата е предвидило в бюджета си за 2011г. средства за изработването на този план, като ефективен инструмент за опазване и развитие на световната културна ценност.

Даваме си сметка, че Стария град Несебър е съществувал хилядолетия и е един жив град със съвременни нужди за развитие. Изготвянето на този план ще предложи на жителите на града един ефективен модел на управление и опазване, който ще изяви историческите качества на полуострова и охранителните му зони, като фактор за устойчиво развитие.

За целта, през последната година, Министерството на културата стимулира диалога с местните власти и обществеността. Проведени са няколко съвместни срещи, при които емоционалният тон стана по-прагматичен. Това ни прави оптимисти, че примерът на Несебър от проблем има шанс да се превърне в еталон за общ подход – на държавната и местната власт, международните организации и гражданството за опазване и развитие на обект на световното наследство.

В тази връзка Министерството на културата търси съпричастността и на други партньори. Пример в това отношение е новият съвместен проект на Министерството на културата и Министерството на труда и социалната политика по програмата „Човешки ресурси”, за създаване на малка местна сувенирна индустрия, като по този начин ще насърчим българското производство в този сектор. Вярваме, че моделът на този проект може да се мултиплицира и в национален мащаб. По този начин ще се стимулира съхранението и развитието на народните занаяти, умения и традиции, което от своя страна ще се отрази благоприятно и върху туристическата индустрия като цяло.

В заключение, Министерството на културата е на мнение, че непосредствена опасност за отнемането на статута на Стария град Несебър, като обект на световното културно наследство не съществува, но както каза г-жа Анна Сидоренко от мониторинговата мисия – „... може да се обсъжда включването му в Списъка на застрашените обекти”.

Ето защо още веднъж изразявам своя и на екипа на Министерството на културата оптимизъм, но бих желал да припомня, че запазването на статута на Стария град – Несебър, като обект на световното културно наследство все пак зависи от всички нас. Това ще бъде тест за общата ни зрялост да опазваме и създаваме ценности, които да завещаем на следващите поколения”.

Народният представител от ПП ГЕРБ д-р Галина Милева зададе допълнителен въпрос към министъра, а именно: Възнамерява ли през следващата година, Министерството на културата да извършва нови проверки по отношение на Стария Несебър Министерството на културата възнамерява, в рамките на 2011г. да предприема нови мащабни проверки по спазването на Закона за културното наследство в Стария Несебър, в това число и търговската и рекламна дейност”, заключи министърът.

Последни новини