Община Бургас подпомага приемни семействаОбщина Бургас предлага на местния парламент да одобри залагането на средства в новия бюджет, предназначени за финансово подпомагане на приемните семейства, съобщиха от общинската администрация.

Приемната грижа се осигурява от семейство или родител, които се грижат за отглеждането и обучението на нуждаещо се дете за определен период от време. Предложението на Общината е за осигуряване на еднократна финансова помощ, в размер на 1000 лв. Ако съветниците го одобрят, решението може да гласи, че приемните семейства ще получават тази сума ежегодно.

Прогнозите са през 2011 г. 20 бургаски семейства да станат приемни. В такъв случай в бюджета ще трябва да бъдат заложени 20 000 лв. за подпомагането им.

Общината се включи и в популяризирането на приемната грижа за деца. Чрез предложения финансов стимул администрацията желае да поощри хората да стават приемни родители. Този начин за отглеждане на деца в нужда е доказано по-добър от тяхното институционализиране и затваряне в социални домове.

Последни новини