Бургас си иска минералните извори в Рудник, Ветрен и ИзворищеВ писмо до Министерството на околната среда и водите кметът Димитър Николов иска находищата на минерални води, намиращи се на територията на община Бургас, да й бъдат предоставени за управление.

Писмото е свързано с влезлите в сила от 1 януари промени в Закона на водите. Измененията, гласувани от правителството през лятото, касаят безвъзмездното предотстъпване на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост, за управление на общините за срок от 25 години. Предоставянето на минералните води ще бъде извършено не по-късно от 31 януари 2011 г. след подадено писмено заявление от кмета на съответната община въз основа на решение на общинския съвет.

В заявлението на кмета Николов е записано желанието да бъдат предоставени за стопанисване на Община Бургас изворните находища в Бургаски минерални бани и  Рудник, включени в одобрения от МОСВ списък, както и Бургаски минерални бани и  Изворище, които не присъстват в списъка.

В резултат на многобройните жалби от граждани, общинската администрация в Бургас до момента неколкократно е отправяла искане за стопанисване и развиване на полезните водни ресурси на нейна територия. Целта на Община Бургас е след като държавата й предостави водоизточниците, тя да разработи цялостна концепция за развитие на района като балнеоложки, археологически и рекреационен център.

Последни новини