Предлагат промяна в реда за отпускане на финансова помощ в община НесебърОтпускането на финансова помощ от страна на община Несебър за граждани да става само с решение на общинския съвет. Това гласи предложението за промяна на правилника за отпускане на еднократни помощи, която внесе общинският съветник от ДЕЛА Атанас Терзиев.

Според Терзиев през последните месеци има лавинообразно увеличение на отпуснатите помощи. Само в рамките на последния месец 104 души са одобрени за отпускане на средства от общината, като сумата е близо 35 хиляди лева.

Сегашната наредба позволява кметът да отпуска до 3 минимални работни заплати на затруднени финансово граждани веднъж годишно без решение на общинския съвет.

„За съжаление, тази практика вече се изкривява и помощите се превръщат от социална политика в инструмент за купуване на гласове в година на избори. Жители на общината вече ни сигнализираха, че лично секретарят на община Несебър Стойко Стоянов е събирал лични данни на жители на селата в общината под предлог за изготвяне на списък за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се”, посочват от ДЕЛА.

„Целта на тази мярка не е да ограничава възможностите за достъп до помощи сред хората. Идеята е всички решения на комисията да бъдат одобрявани от общинския съвет, а не еднолично от кмета. Тази мярка ще увеличи прозрачността и ще пресече всякакви опити за евентуални злоупотреби с общински средства, мотивирани изцяло от изборни цели”, добави още Терзиев.

Последни новини