Депутати предлагат да плащаме таксите си на гише в институциитеГражданите, които трябва да заплащат такси към съответни институции, да могат да го правят на гишета в самите учреждения, а не да бъдат препращани към клонове на банки и да им плащат комисионни. Това предложение е направено от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното събрание, съобщи депутатът от ГЕРБ Димитър Бойчев, който е нейн член.

Народните представители предлагат на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и създаване на възможността гражданите да следят онлайн движението на техните искания, жалби и т.н. до различните институции. „Така всеки гражданин ще има достъп до електронен регистър и ще може да следи процеса по предвижване на документацията му към съответното учреждение”, смята областният ръководител на ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев.

В Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения вече са приети актуални предложения за изменения в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

„С приемането на измененията ще се намали административната тежест, ще се облекчат регулациите и ще се премахнат бариерите за развитие на бизнес инициативите”, коментира председателят на транспортната комисия Иван Вълков.  Със законопроекта се обособяват принципите и целите на административното регулиране и административния контрол. Въвежда се принципа на равнопоставеност на всички граждани, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, независимо от формата на собственост, правно-организационната форма или националността.

„Допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и се облекчават условията за деклариране на обстоятелствата при кандидатстване за лиценз, както и за разрешително за извършване на определени стопански дейности или еднократни сделки. Със законопроекта се регламентират минималният и максималният срок за отстраняване на нередности или за предоставяне на допълнителна информация, който не може да бъде по-дълъг от установения за произнасяне срок”, пояснява депутатът от ГЕРБ Иван Вълков.

Последни новини