Бургаски депутат поиска повече средства за морските ни пристанищаБургас се намира в т.нар. „сърцевина” на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)и страната ни вече настоява през следващия програмен период да се акцентира върху морските пристанища и ж.п. проектите. Това обяви народният представител от ГЕРБ Иван Вълков, който се завърна от Варшава, където участва във форум с председатели на парламентарни комисии от европейските държави. Срещата беше посветена на развитието на TEN-Tмрежите и кохезионната политика, след като Полша пое председателството на Европейския съюз (ЕС). 

„С колегите от българска страна настоявахме ресурсите на кохезионната политика да бъдат по-сериозно заложени за държавите от периферията на ЕС. Кохезионната политика, като израз на солидарността, трябва да продължи да бъде насочена с най-голяма концентрация към по-слабо развитите региони”, коментира председателят на парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения Иван Вълков.

Концепцията за единен европейски пазар, в който има свобода на движението на стоки, хора и услуги, е немислима, ако отделните региони и национални транспортни мрежи не са осигурили възможност пазарите на отделните страни да бъдат свързани с удобна, модерна и ефективна инфраструктура.

В тази връзка възниква и идеята за изграждането на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), като ключов елемент за икономически растеж и създаване на работни места.

„От приоритетно значение за България, и в частност за Бургас, е и развитието на следните важни за свързването на TEN-T мрежата със съседните държави и региони оси: общоевропейски транспортен коридор VIII: Бари – Дуръс – Тирана – Скопие – София – Пловдив – Бургас/Варна и морски магистрали: връзките на пристанища Варна и Бургас с пристанищата в Украйна, Русия, Грузия и Турция. Връзката Черно море – Средиземно море”, съобщи Иван Вълков.

Развитието на Трансевропейската транспортна мрежа е приоритет, както в европейската, така и в националната транспортна политика. Като страна-членка на ЕС, България има интерес от изпълнението на една последователна политика за развитие на транспортната мрежа на Съюза.

Географското положение на страната определя важното й място в тази мрежа. Освен връзките със съседните държави от ЕС – Гърция и Румъния, граничното положение на България за територията на Европейския съюз обуславя важността й за свързването на TEN-T мрежата със съседните държави и региони – Западни Балкани, Черноморски регион, Азия и Близкия изток.

„Железопътните направления, предложени за включване в разширената мрежа на TEN-T, обхващат всички основни железопътни трасета на България, включително и линията Пловдив – Бургас. Предвижда се в разширената TEN-T мрежа да бъдат включени и интермодалните терминали в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Лом, Драгоман, Свиленград и Горна Оряховица”, коментира Вълков.

По отношение на летищната инфраструктура се запазва съществуващата мрежа. България няма нови предложения, които да залегнат в разширената мрежа, тъй като този вид инфраструктура е добре застъпена в TEN-T мрежата.

Последни новини