Египетски плаж откриват в Поморие


Обновен египетски плаж откриват в Специализираната болница за рехабилитация - Национален комплекс - филиал Поморие. Египетският метод на калолечение се прилага от древността чрез събиране на кал от коритото на река Нил. По- късно е разпространен по света като е доказано, че поморийската луга и кал са много подходящи за този вид калолечение.

Затова от 1925 г. в Поморие започва да функционира най- големият калолечебен център на Балканския полуостров.

През годините центърът запада, както и популярният египетски плаж. Последните месеци ръководството намира сили и средства да възобнови прилаганите древни методи.

Последни новини