Затварят попския плаж в Царево заради ешерихия коли


Замърсяване на водата за къпане налага затварянето на Попския плаж в Царево, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Бургас. 
Здравните инспектори са правили замервания през юли и август и пробите са показали отклонения от нормите на съдържание на бактерията ешерихия коли, на колиформи и чревни ентерококи.

През последните две години въпросната зона от Попския плаж не се стопанисва. По данни от проверки през 2010 г., съвместно с представители на РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция за Черноморски район-Варна, замърсяването на водите за къпане в зоната е от река "Попска".

В нея се изпускат води от пречиствателна станция, която през летния сезон не работи ефективно.

От РЗИ-Бургас обещават да засилят контрола върху качеството на водите за къпане в посочената зона чрез вземане на ежеседмични проби до края на тазгодишния летен сезон.

Следва издаване на заповед за спиране експлоатацията на прилежащата плажна ивица и информиране на обществеността чрез поставяне на забранителни табели.

Последни новини