Националният конкурс за поезия


През март 2012 година ще се проведе третото издание на Националния конкурс за поезия „Христо Фотев", организиран от Община Бургас, Съюз на българските писатели, Сдружение на българските писатели и Министерство на културата.

Интересът към конкурса расте. При 90 участници в първия конкурс за поезия „Христо Фотев", броят автори във втория надхвърли 100 с предоставени  124 поетични книги. Вече ежедневно пристигат книги от цялата страна за участие в третото му издание. Срокът за представяне на стихосбирките е до края на 2011 година.

По статут Националният конкурс за поезия „Христо Фотев" се провежда на две години. Третото му издание следва да приключи  на рождения ден на Христо Фотев – 25 март.

За наградата за поезия"Христо Фотев" могат да кандидатстват български поети, издали книги през последните две години/ 2010 и 2011/.

Стихосбирките, изпратени за участие в конкурса се оценяват от жури, което излъчва Националната награда. Журито се определя от Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Община Бургас и се утвърждава от кмета на Бургас.

Последни новини