Обществено обсъждане


Община Бургас

Съобщение


На основание чл.121, ал.1 и във връзка с чл.128 от ЗУТ, на 02.02.2012 година от 09.00 часа в ст. № 409 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на обект „ПУП – План за регулация и застрояване на кв. №7 и кв. №15 по плана на кв. „Горно Езерово", за обособяване на самостоятелен УПИ за православен храм".

Последни новини